Kaupunginhallitus 14.3.2022 päätöstiivistelmä

Ilmakuva Heinolasta

Asiat

 • Ajankohtaiskatsaus
 • Valtionvarainministeriön valtionosuuspäätös vuodelle 2022
 • Palvelualueiden vastuuhenkilöiden nimeäminen työtaistelutilanteessa
 • Henkilöstön palkitseminen vuoden 2021 osalta
 • Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen
 • Heinolan kaupungin hallintosäännön muuttaminen 1.4.2022 lukien
 • Sosiaali- ja terveyslautakunnan täydentäminen
 • Valtuustoaloite tekolumiladun luomiseksi raviradalle sekä Harju-Hakasuon suunnitelmalliseksi kehittämiseksi liikunta- ja virkistyskäytön keskukseksi
 • Valtuustoaloite lumetuksesta ja hiihtomahdollisuuksista Heinolassa
 • Kokouskutsuja
 • Saapuneet asiakirjat
 • Päätöksiä ja tiedoksiantoja
 • Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Pääosin asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi.
Palvelualueiden vastuuhenkilöt nimettiin mahdollista työtaistelutilannetta varten ja
henkilöstöä päätettiin palkita vuodelta 2021 200 eurolla/työntekijä kaupunginhallituksen hyväksymien rajausten mukaisesti.

Kirkonkylän koulun (38 §) osalta Mika Mäentalo teki esityksen asian
palauttamisesta valmisteluun. Ehdotusta ei kannatettu. Lisäksi jäsen Huvinen teki
ehdotuksen väistötilojen osalta parakkivaihtoehdosta koulun hiekkakentillä.
Ehdotusta ei kannatettu.

Kaupunginhallitus linjasi asiassa 46, että kaupunki avustaa Ukrainaa 1 eur/asukas
sodasta aiheutuvien humanitaaristen ongelmien lieventämiseksi. Avustus voidaan
antaa joko raha- tai tarviketukena yhteistyössä Suomen valtion, avustusjärjestön
tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kanssa. Päätöksen asiassa tekee
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen evästysten mukaisesti.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu