Kaupunginhallituksen päätöstiivistelmä 17.4.2023

Kaupunginhallitus

Asiat

84 Ajankohtaiskatsaus ja kyselytunti
85 Yhteiset palvelut -toimialan tositteiden tarkastajat ja hyväksyjät, päivitys
86 Hyvinvointialueelle siirtyneiden virkojen lakkauttaminen
87 As Oy Rajakoivu, Laaksotie 1-3 as G, osakkeiden myynti
88 Vastaus oikaisuvaatimukseen elinvoimalautakunnan päätöksestä 14.12.2022 § 73
Tontin 111-32-1-1,
Heikkimäentie 2, myyminen
89 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle valitukseen EteläSuomen aluehallintoviraston
päätöksestä 23.11.2022
345/2022 Vuohkallion teollisuusalueen ja ABC Heinolan hulevesiä koskeva
hallintopakko
90 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen
91 Muutosohjelma
92 Eropyyntö luottamustoimesta, kaupunginhallitus
93 Eropyyntö luottamustoimista, tekninen lautakunta ja Lahden seudun
jätelautakunta
94 Vastaus valtuustoaloitteeseen Turvataan lasten koulutiet korottamalla suojateitä
koulujen lähiympäristöissä
95 Päijät-Hämeen kuntien, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Päijät-Hämeen liiton
välinen yhteistyöpöytäkirja
96 Kokouskutsuja
97 Saapuneet asiakirjat
98 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
99 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki käsiteltävänä olevat asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu