Kaupunginhallituksen päätöstiivistelmä 16.10.2023

Kaupunginhallitus

Asiat

213 Mäyrämäen suojelualueen laajennus
214 Heinolan kaupungin Osallisuusohjelma
215 Heinola-mitalin saaja vuonna 2023
216 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 9.10.2023 kokouksessaan tekemistä
päätöksistä
217 Talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026, Yhteiset palvelut –
toimiala
218 Ilman perillistä kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuuden hakeminen
219 Eropyyntö teknisen lautakunnan varajäsenyydestä
220 Kuntalaisaloite Tarhan säilyttämiseksi kaupunkilaisten tilana
221 Lausunto Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2024 talousarviosta
222 Kokouskutsuja
223 Saapuneet asiakirjat
224 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
225 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan info

Kaikki esitykset hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mäyrämäen luonnonsuojelualueen laajentamisen, osallisuusohjelman ja yhteisten palveluiden talousarvio- ja suunnitelmaesityksen vuosille 2024-2026 sekä vastauksen kuntalaisaloitetta koskien.

Heinola-mitalin saaja valittiin ja valinta julkaistaan 6.12.2023.
Valtuusto käsittelee 20.11. kokouksessaan teknisen lautakunnan varajäsenen nimittämistä.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu