Kaupunginhallituksen 9.5.2022 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Kokous klo 18.00-19.55.

Asiat

78 Tontin 111-15-6-2, Pihlajatie 13, hinnoittelu
79 Pankkitilien käyttöoikeudet
80 Käyttösuunnitelman toteutuminen, Yhteiset palvelut -toimiala
81 Osavuosikatsaus 1-3/2022
82 Teknisen toimen johtajan viran virkajärjestelyt 1.6.2022 alkaen
83 Heinolan kaupungin strategian päivittäminen
84 Valtuustoaloite maksuton kuntosalikortti 65 vuotta täyttäneille
85 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen ja
edustajien nimeäminen ympäristöterveyslautakuntaan
86 Kokous- ja muita kutsuja
87 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
88 Saapuneet asiakirjat
89 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi. Valtuusto
kokoontuu 16.5.2022, jolloin se päättää mm. virkajärjestelyistä,
ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä järjestelyistä sekä strategian päivityksen
hyväksymisestä.

Valtuustoaloitteen vastauksesta koskien kuntosalikortin maksuttomuutta 65 vuotta
täyttäneille tehtiin jäsen Endénin toimesta vastaesitys, että aloite hyväksyttäisiin.
Jäsen Heino kannatti esitystä ja asiasta äänestettiin. Kaupunginjohtajan ehdotus
hyväksyttiin kuitenkin äänin 6-2.

Kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtaja nimettiin Kaatuneiden
muistopäivän 15.5.2022 seppeleen laskuun klo 11.30 Heinolan hautausmaalle ja
klo 12.30 Vanhalle hautausmaalle.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu