Kaupunginhallituksen 8.5.2023 päätöstiivistelmä

Viranhaltijapäätös

Asiat

100 Ajankohtaiskatsaus ja kyselytunti
101 Vaahteratien omakotitonttien hinnoittelu
102 Vasikkasaarentie 102:n rakennuspaikan 111-406-3-62 hinnoittelu uuteen
huutokauppaan
103 Tonttien ja muiden rakennuspaikkojen varaus- ja luovutusehtojen päivittäminen
104 Talousarvion toteuma 1-3/2023, Yhteiset palvelut -toimiala
105 Talousarvion toteuma 1-3/2023, koko kaupunki
106 Talousarviomuutokset vuonna 2023
107 Poistosuunnitelman muuttaminen
108 Vesilaitoksen taseen oikaisu
109 Heinolan kaupungin sijoitustoiminnan perusteet
110 Kirkkis-talon yleissuunnitelma ja pääpiirustukset
111 Eropyyntö luottamustoimesta, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
112 Edustajien nimeäminen MAL-sopimuskauden 2024-2027 valmistelun ja seurannan
poliittiseen ohjausryhmään
113 Kokouskutsuja
114 Saapuneet asiakirjat
115 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
116 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki käsiteltävänä olevat asiat hyväksyttiin pääosin ehdotusten mukaisesti tai
merkittiin tiedoksi.

Valtuusto käsittelee talousarviomuutoksia, poistosuunnitelman muutosta,
vesilaitoksen taseen oikaisua, sijoitustoiminnan perusteita, Kirkkis-talon
yleissuunnitelmaa ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan valintaa
kokouksessaan 15.5.2023.

MAL-sopimuskauden 2024-2027 valmistelun ja seurannan poliittiseen
ohjausryhmään nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki ja
valtuuston puheenjohtaja Niina Varjo.

Liitteet

EsityslistaReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Hallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu