Kaupunginhallituksen 6.6.2022 päätöstiivistelmä

Kaupunginhallitus

Kokous klo 15.05-17.39

Asiat

101 Ajankohtaiskatsaus
102 Tontin 111-7-36-6, Syvälahdentie 1, hinnoittelu
103 Vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeet
104 Heinolan kaupungin konserniohje
105 Asiakaspalvelun keskittäminen ja kaupungintalon asiointipisteen
siirto toiselle toimialalle
106 Lainan 1 milj. euroa takaaminen Heinolan vuokra-asunnot Oy:lle
107 Veteraaniasian neuvottelukunnan täydentäminen kaudelle 2021-
2025
108 Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta,
sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista toimitiloista
109 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kotoutumisen
edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
110 Kokouskutsuja
111 Saapuneet asiakirjat
112 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
113 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi.
Talousarvion laadintaohjeet hyväksyttiin ja todettiin, että talousarviota laaditaan
erittäin haastavassa tilanteessa. Ohjeita täsmennetään tarvittaessa uusien tietojen
perusteella.

Kaupunginhallitus päätti keskittää asiakaspalvelupisteen Spottiin ja siirtää myös
kaupungintalon asiointipisteen ko. pisteeseen. Veteraaniasiain neuvottelukuntaan
nimettiin Raimo Nurminen.

Valtuusto käsittelee konserniohjetta, Heinolan vuokra-asunnot Oy:n lainan
takausta sekä hyvinvointialueselvitystä kokouksessaan 13.6.202, jotka hallitus
osaltaan hyväksyi valtuustolle päätettäväksi.

Hallitus päätti osaltaan hyväksyä KL-Kustannus Oy:n pyynnön nimetä
kaupunginjohtaja hallituksen jäseneksi.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Hallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu