Kaupunginhallituksen 6.11.2023 päätöstiivistelmä

Kaupunginhallitus

Asiat

226 Asemakaavan muutos 706/Akm Seurakuntakeskus ja tonttijako TJ 1244
227 Muutosohjelman toimeenpano
228 Muutoksia vuoden 2023 talousarvioon
229 Eropyyntö Heinolan vuokra-asunnot Oy:n hallituksesta
230 Kaupunginhallituksen kokoukset ja seminaarit vuonna 2024
231 Vastaukset Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kysymyksiin
232 Lausunto Päijät-Hämeen liiton ehdotuksesta vuosien 2024-2026 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2024 talousarvioksi
233 Heinolan kaupungin henkilöstösuunnitelma vuodelle 2024
234 Talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024- 2026
235 Kokouskutsuja
236 Saapuneet asiakirjat
237 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
238 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki esitykset hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti. Muutosohjelman toimeenpanon
osalta hyväksyttiin etenemistä koskeva suunnitelma. Kaupunginhallitukselle
raportoidaan etenemisestä säännöllisesti.

Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen edustajaksi kaupunginhallitus ehdottaa
Kristiina Ketomäkeä. Kaupunginhallitus päätti vastauksista myös Päijät-Hämeen
hyvinvointialueen kysymyksiin palkkaharmonisaatiota koskien.

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2024 talousarvion ja 2024-2026 suunnitelman
käsittelyn. Käsittelyä jatketaan 13.11.2023 kokouksessa. Valtuusto käsittelee
talousarviomuutoksia, henkilöstösuunnitelmaa ja talousarviota sekä asemakaavan
muutosta kokouksessaan 20.11.2023.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu