Kaupunginhallituksen 5.6.2023 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

126 Heinolan kaupungin sijoitussuunnitelman päivittäminen
127 Muutosohjelma
128 Talousarvion 2024 laadintaohjeet
129 Vastaus oikaisuvaatimukseen kaupunginhallituksen päätöksestä 8.5.2023 § 103 Tonttien ja muiden rakennuspaikkojen varaus- ja luovutusehtojen päivittäminen
130 Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Vanhusneuvostoon
131 Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen Lahden seudun joukkoliikennelautakuntaan ja Lahden seudun jätelautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
132 Äänestysaluejaon muuttaminen
133 Vastaus Lahden kaupunginhallitukselle koskien työvoimapalveluiden järjestämismallia TE2024-uudistuksessa
134 Lahden kaupunkiseutusuunnitelman hyväksyminen
135 Päijät-Hämeen ilmastonmuutoksen sopeutumisen suunnitelman 2023-2030 hyväksyminen
136 Kokouskutsuja
137 Saapuneet asiakirjat
138 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
139 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot
140 § lisäpykälä: Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen liikuntajaostoon ja elinvoimalautakuntaan

Pääosin esitykset hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Muutosohjelmasta kuitenkin äänestettiin kolmesti. Jäsen Venla Väli-Torala esitti
Jarmo Ruuthin kannattamana kohdan yksi osalta, että kunnallisveroprosentti
korotetaan 8,1%:iin ja kunnallisveroprosentin korotuksesta suunnitellut säästöt
korvataan nostamalla toimialojen tuottavuustavoitetta ja lisäämällä
toimialakohtaisia säästöjä. Asiasta äänestettiin, kaupunginjohtajan esitys kuitenkin
hyväksyttiin äänin 5-4. Näin ollen muutosohjelman osalta veroprosenttilinjauksena
pidettiin kunnallisveron korotus 8,2 %:iin ja kiinteistöverojen korotukset esityksen
mukaisesti. Nämä linjaukset ovat myös osa talousarvion 2024 laadintaohjetta, joka
hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Rajajärvi esitti Kimmo Huvisen kannattamana, että kohdassa kaksi
valtuuston koko on 37 (esitys 35). Asiasta äänestettiin ja Rajajärven esitys
hyväksyttiin äänin 4-5.

Lisäksi Rajajärvi esitti Kimmo Huvisen kannattamana kohdan kolme osalta, että
lautakuntien jäsenten määrä on 7-9 sijasta 9. Asiasta äänestettiin ja Rajajärven
esitys voitti äänin 3-6. Äänestysluettelot liitteenä.

Vanhusneuvostoon nimettiin edustajaksi Venla Väli-Toralta, varalle Jarmo Ruuth.
Lisäksi lisäpykälänä käsiteltiin kaupunginhallituksen edustajien nimeämiset
liikuntajaostoon ja elinvoimalautakuntaan. Liikuntajaostoon nimettiin edustajaksi
Venla Väli-Torala ja elinvoimalautakuntaan Jarmo Ruuth.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen, että se esittää valtuustolle
äänestysaluejaon muuttamista.

Liitteet

ÄänestyksetReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Hallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu