Kaupunginhallituksen 31.5.2021 päätöstiivistelmä

Kokous alkoi klo 15 ja päättyi klo 17.13

Asiat

133 Ajankohtaiskatsaus ja kyselytunti

134 Väliaikainen rahoitus Karhulampi-Rautvuori -patikkapolun rakentamiseen, Heinolan Latu ry

135 Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaalia varten

136 Vaalilautakuntien täydentäminen vaalipäivänä yllättävissä tilanteissa

137 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 24.5.2021 tekemistä päätöksistä

138 Ilman perillistä kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuuden hakeminen

139 Ilmoitus osakkeen lunastusoikeudesta, Sarastia Oy

140 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022

141 Kokouskutsuja

142 Saapuneet asiakirjat

143 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

144 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki esityslistan asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi lukuun ottamatta kuolinpesän omaisuutta koskevaa asiaa, joka päätettiin yksimielisesti palauttaa käsittelyyn. Asia käsitellään seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa 14.6.2021.

Kaupunginhallitus myönsi väliaikaisrahoituksen Heinolan Latu ry:lle ja päätti ettei se lunasta Sarastia Oy:n osakkeita. Kaupunginhallitus päätti myös toimeenpanomääräyksistä valtuuston 24.5. kokousta koskien sekä lausunnosta koskien hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toimintaa.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Hallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu