Kaupunginhallituksen 31.10.2022 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Kokous klo 14.00–18.35

Asiat

183 Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 1-9/2022
184 Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman muuttaminen
185 Osavuosikatsaus 1-9/2022
186 Vuoden 2022 talousarvion muutokset
187 Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026
188 Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2023
189 Heinola-mitalin sääntöjen päivittäminen
190 Eropyyntö luottamustoimista
191 Raportti sidonnaisuusilmoituksista lokakuulta 2022
192 Tontin 111-15-9-7, Kuusitie 32, hinnoittelu
193 Heinolan pelastusaseman myyminen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle
194 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen
valtuuston päätöksestä 5.9.2022 § 36 Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen
myynti, Terveyskeskus ja Palvelukeskus Hopeasilta
195 Lausunto Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2023
talousarviosta ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmasta
196 Lausunto Päijät-Hämeen liiton talousarviosta vuodelle 2023 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025
197 Kokouskutsuja
198 Saapuneet asiakirjat
199 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
200 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki käsiteltävänä olevat asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin
tiedoksi. Kokouksiin valittiin edustajat ehdotusten mukaisesti. Kokouksessa oli useampia talouteen liittyviä asioita. Talouteen liittyvät asiat käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi mm. talousarviomuutokset hyväksyttiin valtuustolle esitettäväksi. Kaupunginhallitus aloitti talousarvion käsittelyn ja palaa asiaan seuraavissa kokouksissa.

Pelastusaseman myynnistä äänestettiin, kun jäsen Huvinen esitti, ettei pelastusasemaa myydä. Jäsen Rajajärvi kannatti esitystä, joten asiasta äänestettiin. Kaupunginjohtajan esitys kuitenkin hyväksyttiin äänin 5-4. Äänestysluettelo liitteenä.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös kokousaikataulut vuodelle 2023, Heinolan mitalin säännöt, lausunnot koskien Päijät-Hämeen liiton ja Koulutuskuntayhtymä Salpauksen talousarviota koskien ja lisäksi myös lausunnon Heinolan valtuuston 5.9.2022 tehtyyn päätöksen liittyvään valitukseen/lausuntopyyntöön. Lisäksi hyväksyttiin tontin 111-15-9-7, Kuusitie 32 hinnoittelu.

Valtuusto käsittelee valtuustoon meneviä asioita kokouksessaan 14.11.2022.

Liitteet

Äänestysluettelo 31.10.2022ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Hallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu