Kaupunginhallituksen 30.8.2021 päätöstiivistelmä

Ilmakuva ja Heinolan logo

Kokous alkoi klo 15.03 ja päättyi klo 16.34

Asiat

210 Vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen, Yhteiset palvelut
211 Talousarvion toteutuminen 1.1.–30.6.2021
212 Vuoden 2021 talousarviomuutokset
213 Vastaukset Arviointikertomukseen 2020
214 Kuntaliiton valtuuskunnan vaali, edustajan valitseminen kuntapäiville
215 Ilman perillistä kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuuden hakeminen
216 Lahden seudun jätelautakunnan yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen
217 Pikijärven vanhan kaatopaikan vakuus
218 Edustajien valitseminen seudullisiin lautakuntiin ym.
219 Heinäsaaren leirintäalueen rakennusten, rakennelmien, tarpeiston ja liittymien myynti
220 Vastaus oikaisuvaatimukseen koskien kh:n päätöstä 28.6.2021 § 160 kaupunginhallituksen toimintaohjeen päivittäminen
221 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen 20245/2021, 30.6.2021 – Heinolan tekninen lautakunta § 4 21.1.2021 – Toimitilojen vuokralle ottaminen KOy Heinolan Torikatu 8
222 Kokouskutsuja
223 Saapuneet asiakirjat
224 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Pääosin asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi kuten talousarvion toteutuminen ja talousarviomuutokset sekä vastaukset arviointikertomukseen, ja Lahden seudun jätelautakunnan yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleihin liittyville kuntapäiville edustajaksi valittin Marko Heino, varalle Mikä Mäentalo, Heimo Riutta, varalle Kirsi Lehtimäki.

Kuolinpesän omaisuuden osalta kaupunginhallitus päätti hakea Valtiokonttorilta perintönä jäänyttä omaisuutta ja valita perinnön käyttötarkoitukseksi toimialojen yhteisehdotuksen eli skeittiparkin rakentamisen “perhepuiston” yhteyteen.

PHHYKY-yhtymäkokoukseen 13.9.2021 valittiin edustajiksi Heimo Riutta, varalle Jouko Rajajärvi, Fuat Wafin ja varalle Seija Saittakari sekä Jade Gustafsson, varalle Arto Krupula. Tehdyt tai tehtävät valinnat evästyksenä.

Täydennettiin myös ehdotusta PHHYKY tarkastuslautakunnan jäseneksi eli ehdotetaan tarkastuslautakuntaan myös Tarja Anttosta ja varalle Matti Setälää aiemmin valittujen Pirjo Riikosen ja Pirjo Uimosen (vara) lisäksi.

Vuokratalojen yhtiökokoukseen evästykseksi sovittiin ehdotus hallituksen jäsenistä jo aiemmin käsittelyn mukaisesti seuraavasti:

Markus Sahuri, varalle Esa Kosonen
Heljä Harttunen, varalle Mari Nurmia
Taisto Lehmusvuori, varalle Arvo Järvinen
Ilkka Kivijärvi, varalle Niko Turpeinen
Sanna Karppinen, varalle Kaija Järvinen

Evästyksenä annetaan myös, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Ilkka Kivijärvi ja varalle Heljä Harttunen.

Heinäsaaren leirintäalueen rakennukset, rakennelmat, tarpeisto ja liittymät päätettiin myydä sähköisellä huutokaupalla huudetun korkeimman tarjouksen tehneelle Heinolan Heinäsaari Oy:lle 282 500 eurolla leirintäaluekäyttöön.

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen toimintaohjetta koskien päätettiin hylätä ja Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annettavan lausunnon (Toimitilojen vuokralle ottaminen Koy Heinolan Torikatu 8) osalta päätettiin yhtyä teknisen lautakunnan päätökseen.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu