Kaupunginhallituksen 30.1.2023 päätöstiivistelmä

Kaupunginhallitus

Asiat

19 Yhteiset palvelut -toimialan tehtäväjärjestelyt
20 Vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma, Yhteiset palvelut -toimiala
21 Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahaston sääntöjen päivittäminen
22 Tiedonhallinnan ja arkistotoimen toimintaohje 2023
23 Keskeneräiset kuntalais- ja valtuustoaloitteet
24 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen
valtuuston päätöksestä 12.12.2022 § 66 Talousarvio vuodelle 2023 ja
suunnitteluvuosille 2023-2026
25 Maankäyttösopimus, Asemakaavanmuutos 710/Akm Versowoodin
pääkonttori
26 Huvilapalstan 111-401-21-23 V75 myynti, Konnisaari
27 Vierumäen yrityspuiston 2. korttelin alueen myyminen huutokaupalla
28 Kaupungintalon toimintojen tilaratkaisut
29 Esisopimus Kylpylän alueen rakennusten kaupasta ja
maanvuokraoikeudesta
30 Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistus sekä muutosohjelma
31 Valtuustoaloite, Avustusten korotus seuroille ja järjestöille
32 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2023-31.12.2025
33 Kuntien yhteinen Tehy ry:n pääluottamusmiessopimus 1.1.-31.12.2023
34 Kokouskutsuja
35 Saapuneet asiakirjat
36 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
37 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan info

Pääosin käsiteltävänä olevat asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin
tiedoksi.

Kaupungintalon toimintojen osalta kuitenkin jäsen Jouko Rajajärvi teki Jade
Gustafssonin kannattamana muutosehdotuksen, että kaupungintalon toimintojen
tilaratkaisuvaihtoehdoista esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi vaihtoehto 1B eli
kaupungintalon toiminnallinen peruskorjaus. Äänestyksen jälkeen vastaesitys
hyväksyttiin äänin 5-4. Äänestysraportti liitteenä.

Muutosohjelman ohjausryhmään nimettiin kaupunginjohtajan johtoryhmän lisäksi
myös kaupunginhallituksen puheenjohtajisto.

Liitteet

ÄänestysraporttiReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Hallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu