Kaupunginhallituksen 29.8.2022 päätöstiivistelmä

Viranhaltijapäätös

Kokous klo 15.00–18.11.

Asiat

135 Ajankohtaiskatsaus
136 Yleiskaava 71 Huukinkorven tuulivoimapuisto
137 Vuoden 2021 Arviointikertomuksen vastineet
138 Osavuosikatsaus 1-6/2022
139 Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen
140 Vuoden 2022 talousarvion muutokset
141 Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen myynti, Terveyskeskus ja Palvelukeskus Hopeasilta
142 Lahden seudun jätelautakunnan lautakuntasopimuksen hyväksyminen
143 Lausunto Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen
rakennemallin luonnosvaihtoehdoista
144 Kuntarahoituksen korotus ohjelmakaudelle 2023-2027, Päijänne-Leader ry
145 Provincia Oy:n osakkeiden osto
146 Kokouskutsuja
147 Saapuneet asiakirjat
148 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
149 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Pääosin asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi Huukinkorven tuulivoimapuistoa koskevan
yleiskaavatyön käynnistämisen ja vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen.
Osavuosikatsaus merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden seudun
jätelautakunnan lautakuntasopimuksen sekä päätti antaa ehdotuksen mukaisen
lausunnon Lahden kaupunkiseutusuunnitelmaa koskien. Kaupunginhallitus
hyväksyi myös Päijänne-Leader ry:n ohjelmakautta 2023-2027 koskevan
kaupungin maksuosuuden korotuksen ja päätti hyväksyä myös Provincia Oy:n
osakkeiden oston.

Kaupunginhallitus päätti esittää talousarviomuutoksia valtuuston hyväksyttäväksi
siten, että verotulojen kasvuarviota lisätään ja sijoitustuottojen arviota lasketaan,
nettovaikutuksena 1,2 milj. euron tulostan heikentävä vaikutus.
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle myös sosiaali- ja terveystoimen
kiinteistöjen myyntiä päätösehdotusten mukaan sopimus- ja
kauppakirjaluonnosten mukaisesti.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Hallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu