Kaupunginhallituksen 29.1.2024 päätöstiivistelmä

Kaupunginhallitus

Asiat

15 Ajankohtaiskatsaus ja kyselytunti
16 Lusin koulu- ja päiväkotikiinteistöjen myynti
17 Kaupungintalon hankesuunnitelma
18 Yhteiset palvelut -toimialan tehtäväjärjestelyt
19 Talousarviolainan ottaminen
20 Avaavan taseen vahvistaminen
21 Muutosohjelman toimeenpano
22 Lintujen, mm. sorsien, talviruokinta
23Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 22.1.2024 kokouksessaan tekemistä päätöksistä
24 Raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista ajalta 17.1.2023-9.1.2024
25 Kokouskutsuja
26 Saapuneet asiakirjat
27 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
28 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan äänestyksen jälkeen jäsen Väli-Toralan ehdotuksesta Wafinin kannattamana äänin 8-1 palauttaa Lusin koulu- ja päiväkotikiinteistöjen myynnin valmisteluun asiakirjojen teknistä korjausta varten.

Kaupungintalon hankesuunnitelma jätettiin puolestaan yksimielisesti pöydälle.

Lintujen talviruokinnasta äänestettiin ja äänin 6-2 (1 tyhjä) hyväksyttiin kaupunginjohtajan esitys asiassa. Jäsen Karppinen teki muutosehdotuksen kohtaan kolme: ruokintaa ei kielletä, vaan vapaaehtoisten annetaan jatkaa ruokintaa kaupungin ohjeita noudattaen. Jäsen Ruuth kannatti esitystä.

Yhteisten palveluiden tehtäväjärjestelyt, talousarviolainan ottaminen sekä avaavan taseen vahvistaminen hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Valtuusto käsittelee avaavaa tasetta, muutosohjelman toimeenpanoa sekä sidonnaisuusilmoitusraporttia kokouksessaan 5.2.2024. Äänestysraportit liitteenä.

Liitteet

Äänestysraportti 1ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Äänestysraportti 2ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu