Kaupunginhallituksen 28.6.2021 päätöstiivistelmä

Ilmakuva ja Heinolan logo

Kokous alkoi 15.00 ja päättyi 16.50.

Asiat

159 Määräalan hinnoittelu kiinteistöstä 111-406-1-618 Apajalahti

160 Kaupunginhallituksen toimintaohjeen muuttaminen 1.7.2021 lukien

161 Talousarvion 2022 laadintaohjeet

162 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 21.6.2021 tekemistä päätöksistä

163 Kokouskutsuja

164 Saapuneet asiakirjat

165 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

166 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi toimialoille annettavat talousarvion ja -suunnitelmavuosien laadintaohjeet. Kaupunginhallitus antoi ohjeeksi valmistella talousarviota ja suunnitelmavuosia siten, että nettomenojen kasvua saadaan hillityyä suunnitelmakauden aikana.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu