Kaupunginhallituksen 28.3.2022 päätöstiivistelmä

Ilmakuva Siltasaaresta ja Heinolasta

Kokous klo 16.00–18.30.

Asiat

47 Tontin 111-15-7-3, Kuusitie 5, hinnoittelu
48 Tontin 111-6-27-10, Hiidenraitti 4 hinnoittelu
49 Kaavoituskatsaus 2022
50 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 21.3.2022
tekemistä päätöksistä
51 Esitykset Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan
ritarikuntien kunniamerkeistä
52 Ensihoidon kustannusten palautus vuosilta 2017 ja 2019
53 Vuoden 2021 käyttösuunnitelman toteutuminen, Yhteiset palvelut –
toimiala
54 Henkilöstökertomus 2021
55 Kaupungin hyvinvointitilinpäätös 2021
56 Tilinpäätös 2021
57 Kokouskutsuja
58 Saapuneet asiakirjat
59 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
60 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi.
Tonttien hinnoitteluesitykset hyväksyttiin ja kaavoituskatsaus merkittiin tiedoksi.
Ensihoidon kustannusten osalta kaupunginhallitus päätti esittää Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymälle, että se tekee itseoikaisun vuoden 2018 lisäksi
vastaavasti myös vuosien 2017 ja 2019 maksuosuuksiin hallinto-oikeuden
päätöksen mukaisesti.

Käytiin läpi myös henkilöstökertomus ja hyvinvointitilinpäätös ja merkittiin ne
tiedoksi.

Tilinpäätöstä koskevat esitykset hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti. Tilinpäätös
hyväksyttiin ja päätettiin antaa se tilintarkastajan tarkastettavaksi. Valtuusto
käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan kesäkuussa.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu