Kaupunginhallituksen 28.11.2022 päätöstiivistelmä

Viranhaltijapäätös

Kokous klo 15.08–17.57

Asiat

214 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 14.11.2022 kokouksessaan tekemistä päätöksistä
215 Tukiasemapaikkojen hinnoittelu 2023–2024
216 Vuoden 2022 talousarviomuutokset
217 Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023–2026
218 Heinolan kaupungin hallintosääntö 1.1.2023 alkaen
219 Tulkkaus- ja käännöspalvelujen järjestäminen 1.1.2023 alkaen sekä Monetra Oulu Oy:n osakkeiden merkitseminen
220 Päijät-Hämeen pelastuslaitos kuntayhtymäliikelaitoksen purkaminen
221 Kokouskutsuja
222 Saapuneet asiakirjat
223 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
224 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki käsiteltävänä olevat asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi.

Tukiasemapaikkojen hinnoitteluesitys hyväksyttiin, samoin talousarviomuutosesitykset sekä hallintosäännön muutosesitykset valtuustolle. Lisäksi hyväksyttiin myös tulkkaus- ja käännöspalveluiden järjestäminen sekä esitys Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kuntayhtymäliikelaitoksen purkamista koskeva esitys valtuustolle.

Kaupunginhallitus käsitteli myös talousarvioesitystä valtuustolle. Kauko Kekkonen esitti talousarvion osalta, että Jyrängön päiväkodille otettaisiin vuosi lisäaikaa eli varhaiskasvatusta ei siirrettäisi vielä Elämänkaaritalolle ja perhepäiväkotiin 1.8.2023, ta-kirja s. 28, esitys raukesi kuitenkin kannattamattomana. Kauko Kekkonen päätti jättää asiasta eriävän mielipiteensä.

Talousarviosta eli pykälästä 217§ äänestettiin, kun jäsen Väli-Torala teki jäsen Kekkosen kannattamana vastaehdotuksen, että torin kehittämiseen esitetty määräraha 1,2 milj. eur puolitetaan. Kekkonen kannatti esitystä. Kaupunginhallitus hyväksyi kuitenkin äänin 7 vastaan 2 hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen. Äänestysluettelo liitteenä.

Liitteet

Äänestysluettelo 28.11.2022ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Hallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu