Kaupunginhallituksen 27.9.2021 päätöstiivistelmä

Ilmakuva ja Heinolan logo

Kokous klo 15–17.13

Asiat

240 Tontin 111-5-4-27, Viilukatu 3 hinnoittelu
241 Vesitornirakennuksen myynti
242 Vetereeniasiainneuvottelukunnan nimeäminen toimikaudelle 2021–2025
243 Sosiaali- ja terveyslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021–2022
244 Valtuustoaloite etsivä vanhustyö -toiminnan vakinaistamisesta
245 Heinolan kaupungin hallintosäännön päivittäminen
246 Heinolan kaupungin valtuuston pelisäännöt
247 Lausunto Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksesta 2022–2025 ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta
248 Edustajien nimeäminen MAL-seurannan ja kaupunkiseutusuunnitelman ohjausryhmään
249 Kokouskutsuja
250 Saapuneet asiakirjat
251 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
252 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Pääosin asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi. Osa asioista etenee valtuuston kokoukseen 4.10.2021.

Veteraaniasiainneuvottelukunnan valinnat tehtiin seuraavasti: nimettiin neuvottelukuntaan kolme kaupungin edustajaa eli Seija Kasurinen, Eija Viitanen ja Kari Leino, joista Leino nimettiin puheenjohtajaksi ja Seija Kasurinen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi nimettiin järjestöjen edustajat ehdotusten mukaisesti: Heinolan Rintamaveteraanit ry Seppo Sormunen, vara Paavo Mäkinen, Heinolan Sotainvalidit ry Veikko Punakallio, vara Erkki Heiskanen, Heinolan Sotaveteraanit ry Heimo Iivonen, vara Raimo Nurminen.

MAL-seurannan ja kaupunkiseutusuunnitelman ohjausryhmään nimettiin Kirsi Lehtimäki ja Niina Varjo.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | kirsi.lehtimaki@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu