Kaupunginhallituksen 25.3.2024 päätöstiivistelmä

Kaupunginhallitus

Asiat

71 Ajankohtaiskatsaus
72 Henkilöstökertomus 2023
73 Heinolan kaupungin hyvinvointitilinpäätös 2023
74 Tilinpäätös 2023
75 Heinolan kaupungin viestintä- ja markkinointiohjelma 2024-2026
76 Muutosohjelman toimeenpano
77 Rantarakennuspaikan Vasikkasaarentie 203, 111-406-3-77, hinnoittelu huutokauppaa varten
78 Korpinmaantie 330 myynti yhteishuutokaupalla sekä maapohjan hinnoittelu huutokauppaa varten
79 Nuorisovaltuuston edustajan kokouspalkkiot ja – korvaukset
80 Eropyyntö elinvoimalautakunnan jäsenyydestä
81 Valtuustoaloite / Läksyjen poistaminen Wilmasta
82 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 18.3.2024 kokouksessaan tekemistä päätöksistä
83 Edustajan ja varajäsenen nimeäminen Työllisyyden ja kotoutumisen edistämisohjelman ohjausryhmään, Päijät-Hämeen liitto
84 Kommentit Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen muutoksiin
85 Kokouskutsuja
86 Saapuneet asiakirjat
87 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
88 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot
89 Vastaus oikaisuvaatimukseen koskien kaupunginhallituksen päätöstä
4.3.2024 § 57 Valitus vaalivirkailijan käytöksestä Kirkkiksen koulun
äänestyspaikalla su 28.1.2024

Kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi tilinpäätöksen, hyväksyi myös henkilöstökertomuksen ja hyvinvointitilinpäätöksen, hyväksyi viestintä- ja markkinointiohjelman sekä pykälät 77-78 hinnoitteluja koskien.

Käsittelyssä olevat asiat siis hyväksyttiin pääosin ehdotusten mukaisesti tai
merkittiin tiedoksi, lukuun ottamatta asiaa 89, jossa kaupunginhallitus äänesti kun
jäsen Wafin teki jäsen Endénin kannattaman vastaesityksen että asia palautetaan
valmisteluun. Kaupunginjohtajan ehdotus kuitenkin hyväksyttiin äänin 7-2.
Äänestysluettelo liitteenä.

Valtuuston täytäntöönpanoa koskien kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan
muutetun päätösehdotuksen mukaisesti, että vesilintujen talviruokintaa koskevan
aloitteen osalta kaupunginhallitus toteaa, että valtuusto on käsitellyt ja päättänyt
asiasta kokouksessaan 5.2.2024. Ko. aloitteessa ei tule esille seikkoja, joiden
pohjalta sitä olisi tarkoituksenmukaista uudelleen valmistella ja käsitellä uudelleen. Kaupunginhallitus päätti edellä olevaan perustuen, ettei se laita ko. aloitteita valmisteltavaksi. Kaksi muuta aloitetta laitettiin valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti myös nuorisovaltuutetuille maksettavista
kokouspalkkioista. Nuorisovaltuuston kokouspalkkioiden osalta kaupunginjohtaja
teki muutosehdotuksen kohdan 4 osalta, jonka mukaan kokouspalkkiota
maksetaan nuorisovaltuuston edustajille 40 euroa/kokous. Ehdotukset palkkioiden
maksamista koskien hyväksyttiin edellä todetun muutoksen jälkeen.

Liitteet

ÄänestysluetteloReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu