Kaupunginhallituksen 25.10.2021 päätöstiivistelmä

Kuva Heinolan keskustasta auringonlaskun aikaan. Kuvassa iso logo.

Kokous klo 15.00–17.24

Asiat

266 Henkilöstöpalveluiden järjestelyt 2022–2023
267 Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen Lahden seudun joukkoliikennelautakuntaan ja Lahden seudun jätelautakuntaan
268 Heinola-mitalin saajat vuonna 2021
269 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 4.10.2021 kokouksessaan tekemistä päätöksistä
270 Vuoden 2022 aluevaalien laitosäänestyspaikat Heinolassa
271 Vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat Heinolassa
272 Vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivän äänestyspaikat Heinolassa
273 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palvelusopimus vuodelle 2022
274 Lausunto Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 202 talousarviosta ja vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmasta
275 Lausunto Päijät-Hämeen liiton vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2022 talousarviosta
276 Lausunto Päijät-Hämeen maakuntastrategialuonnoksesta 2022–2025
277 Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kuntakanteluun koskien Heinolan kaupungin kuntastrategian esitystapaa kaupungin tietoverkossa
278 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristösuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtaiden ympäristöluvan, tarkistaminen ja toiminnan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa
279 Kokouskutuja
280 Saapuneet asiakirjat
281 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
282 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Pääosin asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi.

Ensimmäisenä asianaan kaupunginhallitus päätti hyväksyä henkilöstöpalveluiden järjestämisen muutoksen ja palkanlaskentaan liittyvien palveluiden ostamisen Sarastia Oy:n tarjouksen mukaisesti siten, että Heinolan kaupungin palkanlaskentatehtävät siirretään liikkeenluovutuksella Sarastia Oy:lle 1.12.2021 lukien.

Kaupunginhallitus päätti myös nimetä edustajat Lahden seudun jätelautakuntaan siten, että kahtena ensimmäisenä vuonna edustajana toimii Mika Mäentalo ja kahtena seuraavana vuonna Jouko Rajajärvi. Kaupunginhallitus nimesi edustajansa myös Lahden seudun joukkoliikennelautakuntaan siten, että kahtena ensimmäisenä vuonna edustajana toimii Venla Väli-Torala ja kahtena seuraavaana vuonna Hanna-Liisa Endén.

Heinola-mitalin osalta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Jouko Rajajärven esittämänä ja Marko Heinon kannattamana, että mitalia ei jaeta v. 2021 ja kriteerit määritellään uudestaan kesään 2022 mennessä.

Kaupunginhallitus päätti myös äänestyspaikoista esitysten mukaisesti.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu