Kaupunginhallituksen 23.8.2021 päätöstiivistelmä

Ilmakuva ja Heinolan logo

Kokous alkoi 15.00 ja päättyi klo 17.54.

Asiat

189 Kaupunginhallituksen kokouskutsujen lähettäminen ja esityslistan toimittaminen jäsenille ja varajäsenille 2021-2025
190 Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa 2021- 2025
191 Kaupunginhallituksen edustajien valinta toimielimiin 2021-2025
192 Kaupunginhallituksen pöytäkirjanotteen allekirjoitusoikeus 2021-2025
193 Valtuuston pöytäkirjanotteen allekirjoitusoikeus 2021-2025
194 Kaupungin kokousedustajien nimeäminen kaudelle 2021-2025
195 Pankkitilien käyttöoikeudet
196 Konsernitilin limiitin korottaminen
197 Heinolan kaupungin vakuutusten hankinta
198 Henkilöstöpäällikön viran (122011) rekrytointi 1.4.2022 alkaen
199 Ostotarjous tilasta
200 Ranta-asemakaava 67/Rak Rastintaipale
201 Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos 66/Rak, Rakm Viikinkallio
202 Päijät-Hämeen rakennemallin ja Lahden kaupunkiseutusuunnitelman käynnistäminen 203 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 16.8.2021 kokouksessaan tekemistä päätöksistä
204 Edustajien valitseminen seudullisiin lautakuntiin ym.
205 Edustajan nimeäminen Päijät-Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän
edustajainkokoukseen ja Heinolan kaupungin esitykset maakuntaliiton toimielimiin
206 Heinolan kaupungin eettisten ohjeiden hyväksyminen
207 Saapuneet asiakirjat
208 Päätöksiä ja tiedoksiantoja Heinolan kaupunki
209 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot.

Kaupunginhallitus päätti pääosin hyväksyä ehdotukset esitysten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen edustus kaupungin toimielimiin valittiin seuraavasti:

  • Elinvoimalautakunta Heino Marko
  • Hyvinvointilautakunta Karppinen Sanna
  • Sosiaali- ja terveyslautakunta Wafin Fuat
  • Tekninen lautakunta Huvinen Kimmo
  • Lupa- ja valvontalautakunta Rajajärvi Jouko
  • Liikuntajaosto Endén Hanna-Liisa ensimmäiset kaksi vuotta, Väli-Torala Venla seuraavat kaksi vuotta.

Kaupunginhallitus päätti pankkitilien käyttöoikeudesta sekä korottaa konsernitilin limittiä. Kaupunginhallitus päätti myös valita Heinolan kaupungin vakuutusyhtiöksi 1.1.2022 alkaen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian kokonaishinnaltaan edullisimpana, yhteensä 203 865 euroa/vuosi.

Kaupunginhallitus päätti aloittaa henkilöstöpäällikön rekrytoinnin ja valitsi haastattelutyöryhmän seuraavasti: kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, Niina Varjo, Heimo Riutta ja Mika Mäentalo. Kelpoisuusehdoksi päätettiin soveltuva korkeakoulututkinto, esimieskokemus sekä perehtyneisyys henkilöstöhallintoon.

Päätettiin myös kaupungin edustajien nimeämisistä.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu