Kaupunginhallituksen 22.4.2024 päätöstiivistelmä

Kaupunginhallitus

Asiat

102 Ajankohtaiskatsaus
103 Vesihuollon operointipalveluiden hankinta
104 Perustettavan tilapalveluyhtiön hallituksen nimeäminen ja yhtiöjärjestyksen sekä perustamissopimuksen hyväksyminen
105 Rantarakennuspaikan lisämaan hinnoittelu, Vasikkasaari ja Korpinmaa
(yleiskaava-alue 111-Yk 8)
106 Muutosohjelman johtamisjärjestelmä ja henkilöstön sijoittumiset
107 Vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2024 Europarlamenttivaaleihin
108 Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2024 Europarlamenttivaaleihin
109 Vastaus oikaisuvaatimukseen koskien kaupunginhallituksen päätöstä
25.3.2024 § 82 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 18.3.2024 kokouksessaan tekemistä päätöksistä
110 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen valtuuston päätöksestä 5.2.2024 § 11 Lintujen, mm. sorsien, talviruokinta
111 Kokouskutsuja
112 Saapuneet asiakirjat
113 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
114 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Käsittelyssä olevat asiat hyväksyttiin pääosin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin
tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle vesihuollon operointipalveluiden hankintaa Lahti Aqua Oy:ltä ja päätti nimetä ehdokkaat myös perustettavan Tilapalveluita koskevan yhtiön hallitukseen.

Myös muutosohjelmaa koskevat ehdotukset hyväksyttiin eli kaupunginhallitus nimesi uuden johtamisjärjestelmän vastuuhenkilöt vuoden 2025 alusta ehdotusten mukaisesti.

Vaalilautakuntien osalta Kirkkisen lautakunnan osalta muutettiin varsinaisen jäsenen (Heikki Laitinen) ja varajäsenen (Kaisa Pelkonen) paikkoja. Valtuuston kokous pidetään 29.4. ja valtuusto päättää tällöin mm. vesilaitoksen operointipalveluiden hankinnasta.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu