Kaupunginhallituksen 20.6.2022 päätöstiivistelmä

Kesäinen ilmakuva Heinolasta

Kokous klo 15.07–16.30

Asiat

114 Tontin 111-21-10-1, Takalankatu 8, hinnoittelu
115 Vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeen päivittäminen
116 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 13.6.2022 kokouksessaan
tekemistä päätöksistä
117 Eropyyntö luottamustoimesta
118 Vastaus valtuustoaloitteeseen 15.11.2021 – Neuvottelut sosiaali- ja terveysalan
perustutkintokoulutuksen järjestämisestä Salpauksen Heinolan kampuksella
119 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle julkisen työvoimaja yrityspalveluiden
uudelleen järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön
120 Kokouskutsuja
121 Saapuneet asiakirjat
122 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
123 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot


Kaikki asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan infot koskien Hopeasilta 2:n suunnittelua, sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjä koskevien ratkaisujen valmistelua ja Lahti–Mikkeli rataselvityksen vaikuttamissuunnitelmaa koskien sekä kaupunginhallituksen myönteinen suhtautuminen edellä olevien edistämiseen. Puheenjohtajana kokouksessa toimi 114 asiasta lähtien Fuat Wafin, Kirsi Lehtimäki poistui kokouksesta klo 15.45 ennen asialistan asioiden käsittelyä.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Fuat Wafin
Varapuheenjohtaja
+358407496141 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu