Kaupunginhallituksen 19.6.2023 päätöstiivistelmä

Kaupunginhallitus

Asiat

141 Ajankohtaiskatsaus ja kyselytunti
142 Korpinmaan rakennuspaikkojen, Korpinmaantie 142 ja 288 hinnoittelu,
huutokauppaa varten
143 Reumantie 2:n, 111-5-15-23 kiinteistön maapohjan hinnoittelu
144 Kanervalan kiinteistön 111-24-100-1, Vanhatie 31, maapohjan hinnoittelu
145 Vierumäenkatu 10:n, 111-6-8-12 maapohjan hinnoittelu
146 Maapohjan hinnoittelu, Rievelinmutka, 111-405-3-22
147 Maapohjan hinnoittelu Karlshamninraitti 2, 111-10-31-1
148 Maapohjan hinnoittelu Lusin päiväkoti ja koulu
149 Maapohjan hinnoittelun vyöhykehintojen vahvistaminen aikavälille
1.8.2023- 31.7.2025
150 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 12.6.2023
kokouksessaan tekemistä päätöksistä
151 Ilman perillistä kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuuden
hakeminen
152 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen
kaupunginhallituksen päätöksestä 17.4.2023 § 88 koskien vastausta
oikaisuvaatimukseen elinvoimalautakunnan päätöksestä 14.12.2022 § 73
Tontin 111-32-1-1, Heikkimäentie 2, myyminen
153 Edustajan nimeäminen TTA-Säätiö sr:n hallitukseen
154 Kokouskutsuja
155 Saapuneet asiakirjat
156 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
157 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki esitykset hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran 14.8.2023.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu