Kaupunginhallituksen 19.2.2024 päätöstiivistelmä

Kaupunginhallitus

Asiat

31 Ajankohtaiskatsaus
32 Lusin koulu- ja päiväkotikiinteistöjen myynti
33 Konsernitilin avaaminen Heinolan Tietokeskus Oy:lle
34 Edustajan nimeäminen Kestävä Lahti -säätiön hallitukseen toimikaudelle
1.4.2024-31.12.2025
35 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 5.2.2024 kokouksessaan
tekemistä päätöksistä
36 Kokouskutsuja
37 Saapuneet asiakirjat
38 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
39 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan äänestyksen jälkeen jäsen Rajajärven
ehdotuksesta jäsen Ruuthin kannattamana äänin 3-6 hyväksyä Lusin koulu- ja
päiväkotikiinteistöjen myynnin pohjaesityksestä poiketen Qvintus Oy:lle ja
yksityishenkilöille. Äänestysraportti liitteenä.

Kaupunginhallitus päätti siis seuraavaa:

 1. hylätä Ice Age Water Oy:n esittämät ehdot,
 2. hyväksyä Quintus Oy:n ja yksityishenkilöiden yhteistarjouksen,
 3. allekirjoittaa yksityishenkilöiden ja Quintus Oy:n perustettavan yhtiön lukuun
  tekemään tarjoukseen perustuvan kauppakirjan Lusin koulurakennuksista (luonnos
  liitteenä),
 4. allekirjoittaa Quintus Oy:n kanssa kauppakirjan kiinteistökaupasta koskien Lusin
  päiväkotikiinteistöä rakennuksineen ja siihen liittyvää tarjouksen mukaista maaaluetta (luonnos liitteenä),
 5. hyväksyä Quintus Oy:n tarjouskilpailun ulkopuolella esittämän tarjouksen ostaa
  lisämaata koulun ympäristöstä
 6. valtuuttaa viranhaltijat tekemään sopimuksiin mahdollisesti tarvittavia
  teknisluontoisia korjauksia ja täydennyksiä.

Jäsen Väli-Torala, jäsen Karppinen sekä jäsen Wafin päättivät jättää asiasta
eriävän mielipiteensä: päätös ei ole kaupunginhallituksen aiemman päätöksen
(khall 27.11.2023 asia 249) mukainen, eikä vastaa kilpailutuksen ehtoja.
Muut asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin tiedoksi.

Liitteet

ÄänestysraporttiReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
kaupunginhallituksen puheenjohtaja,
puh. +358 50 327 5603, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja,
puh. +358 400 862 977, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu