Kaupunginhallituksen 16.1.2023 päätöstiivistelmä

Viranhaltijapäätös

Asiat

4 Toimenpidesuunnitelma koskien Heinolan kaupungin omistamien ja
hallinnoimien rakennusten, kiinteistöjen ja toimitilojen käyttöä, myyntiä ja
vuokrausta
5 Tietopyyntöjä koskevat maksut 2023
6 Vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma, Yhteiset palvelut -toimiala
7 Vastaus oikaisuvaatimukseen hallinto- ja kehitysjohtajan
viranhaltijapäätöksestä 19.12.2022 § 15 Talouden projekti- ja
kehityspäällikön valinta
8 Uusien jäsenten kutsuminen Heinolan valtuuskuntaan
9 Ranta-asemakaava ja -muutos 63/Rak, Rakm Ojantaka -Pianniemi –
Virpilampi III
10 Kaavoituskatsaus 2023
11 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n osakkeiden osto
12 Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakkeiden osto
13 Lausunto ehdotukseen Lahden seudun jätetaksaksi 1.7.2023 alkaen
14 Vastaus kuntalaisaloitteeseen Ukrainalaisten pakolaisten majoitus- ja
neuvontapalveluiden järjestäminen Heinolassa
15 Kokouskutsuja
16 Saapuneet asiakirjat
17 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
18 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki käsiteltävänä olevat asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin
tiedoksi.

Toimenpidesuunnitelmasta koskien Heinolan kaupungin omistamien ja
hallinnoimien rakennusten, kiinteistöjen ja toimitilojen käyttöä, myyntiä ja
vuokrausta koskien tehtiin kaksi vastaesitystä jäsen Huvisen ja Endénin toimesta,
jotka kuitenkin raukesivat kannattamattomana.

Kaupunginhallitus päätti kutsua Heinolan valtuuskuntaan uudeksi jäseneksi Jari
Peltolan ja hyväksyi Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n osakkeiden ja PäijätHämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakkeiden ostot.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358 50 327 5603, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja
+358 400 862 977, etunimi.sukunimi@heinola.f

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu