Kaupunginhallituksen 13.3.2023 päätöstiivistelmä

Viranhaltijapäätös

Asiat

54 Ajankohtaiskatsaus
55 Kerrostalotontin 111-20-15-16, Keskuskatu 28, hinnoittelu
56 Toimintaohje työsuhteisten henkilöstöasioissa
57 Rahoitus- ja varainhankintaperiaatteet
58 Talousarviolainan ottaminen
59 Hallintosäännön päivittäminen
60 Muutosohjelma
61 Vaalilautakuntien asettaminen eduskuntavaalia 2023 varten
62 Vaalitoimikunnan asettaminen eduskuntavaalia 2023 varten
63 Kokouskutsuja
64 Saapuneet asiakirjat
65 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
66 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki käsiteltävänä olevat asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin
tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle rahoitus- ja varainhankintaperiaatteiden hyväksymistä ja päätti myös ottaa 15 milj. euron
talousarviolainan Kuntarahoitus Oyj:ltä. Myös hallintosäännön päivitysehdotukset hyväksyttiin valtuustolle esitettäväksi. Vaalilautakuntien jäsenet päätettiin ehdotusten mukaisesti ja vaalitoimikunnan 7. varajäseneksi valittiin Ilkka Valonen.

Muutosohjelman osalta tehtiin muutettu päätösehdotus, jonka mukaan kaupunginhallitus merkitsi muutosohjelman etenemisen tiedoksi.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu