Kaupunginhallituksen 12.9.2022 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Kokous klo 15.00–16.14.

Asiat

150 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 5.9.2022
tekemistä päätöksistä
151 Ystävyyskaupunkimatka Peineen, Saksaan 7.-10.12.2022
152 Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön
siirtosuunnitelma ja -sopimus
153 Valtuustoaloite Heinolan kaupungin rakennusprojekteissa
ilmenneistä haasteista
154 Valtuustoaloite puhelinten kieltämisestä oppilailta
perusopetuksessa koulupäivän aikana
155 Työterveys Wellamon hankintayhteistyö/osakassopimuksen
muuttaminen
156 Kokouskutsuja
157 Saapuneet asiakirjat
158 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
159 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki käsiteltävänä olevat asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti tai merkittiin
tiedoksi.

Ystävyyskaupunkimatkalle Saksaan päätettiin valita johdon assistentin ja
kaupunginjohtajan lisäksi seuraavat edustajat: Kirsi Lehtimäki, Heimo Riutta,
Kimmo Huvinen, Mikko Rautkoski, Sanna Karppinen, Fuat Wafin ja Venla Väli-Torala.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
+358503275603 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
Kaupunginjohtaja
+358400862977 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu