Kaupunginhallituksen 11.9.2023 päätöstiivistelmä

Kaupunginhallitus

Asiat

187 Ajankohtaiskatsaus ja kyselytunti
188 Kaupungin työterveyshuollon palveluja koskevan hankintamenettelyn
käynnistäminen
189 Lähetekeskustelu MAL-sopimusluonnoksesta, kausi 2024-2027
190 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 4.9.2023 kokouksessaan tekemistä päätöksistä
191 Vastaus Asikkalan kunnan lausuntopyyntöön koskien Ruotsalaisen rantaosayleiskaavaluonnosta
192 Lausunto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tiedusteluun liittyen Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palvelutasoon
193 Lausunto Etelä-Savon maakuntaliitolle koskien EteläSavon 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
194 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien vesilain mukaista lupahakemusta, Venelaiturin ja aallonmurtajan rakentaminen sekä vesialueen ruoppaaminen Ruukinpohjassa ja valmistelulupa, Heinolan kaupunki
195 Kokouskutsuja
196 Saapuneet asiakirjat
197 Päätöksiä ja tiedoksiantoja
198 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot

Kaikki käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti lukuun ottamatta MAL-sopimusluonnoksen lähetekeskustelua, joka päätettiin jättää pöydälle.
Työterveyshuoltopalveluiden kilpailutus päätettiin käynnistää ja käsittelyssä olleet lausunnot antaa ehdotusten mukaisesti.

Lisätietoja

Kirsi Lehtimäki
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
puh. +358 50 327 5603, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja
puh. +358 400 862 977, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu