Kauan tavoiteltu sote-uudistus toteutuu – mitä se tarkoittaa Päijät-Hämeessä?

hoitaja ikäihmisen seurassa

Eduskunta hyväksyi hallituksen lakiesityksen ja sote-uudistus etenee sille suunnitellussa aikataulussa.

Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy 1.1.2023 alkaen kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille.

Päijät-Hämeessä palveluja järjestetään jo nyt laajasti kuntia isommilla harteilla, joten soten rakenneuudistus tarkoittaa, että

  • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä tulee osa hyvinvointialuetta
  • Päijät-Hämeen pelastuslaitoksesta tulee osa hyvinvointialuetta
  • Heinolan ja Sysmän peruspalvelut siirtyvät kunnilta osaksi hyvinvointialuetta
  • Myrskylä ja Pukkila siirtyvät Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen piiriin
  • Päijät-Hämeen kuntien koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät kuntien palkkalistoilta hyvinvointialueelle.

Ei vain uusia rakenteita, vaan uusia toimintatapoja

Sote-uudistus ei kuitenkaan ole vain hallinnollinen uudistus, vaan keskeistä on kehittää palveluja paremmin yhteiskunnan ja kansalaisten vaatimuksiin vastaaviksi. Tavoitteena on luoda sote-palveluista toimiva kokonaisuus ja rakentaa esimerkiksi sote-keskuksia, joista alueen asukkaat saavat sujuvasti apua yksilöllisiin tarpeisiinsa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon eri palvelujen kokonaisuutta suhteessa toisiinsa tarkastellaan alueittain ja tehdään tarvittaessa myös voimavarojen siirtoja palvelukokonaisuuksien välillä. Tällä pyritään erityisesti peruspalvelujen vahvistamiseen vaarantamatta kuitenkaan erikoissairaanhoidon palveluja. Myös uusia palvelumuotoja, esimerkiksi digitaalisia palveluja päästään kehittämään määrätietoisesti.

Väliaikaisen hallinnon vaihe heinäkuusta 2021 maaliskuuhun 2022

Voimaanpanolain mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointialue muodostetaan heti lakien hyväksymisen jälkeen. Nykyiset organisaatiot jatkavat henkilöstön työnantajina ja asukkaiden palvelujen järjestäjinä kuitenkin vuoden 2022 loppuun asti, minkä jälkeen alueen toiminta varsinaisesti alkaa sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueen ensimmäisten kuukausien aikana sitä johtaa 11-jäseninen väliaikainen virkamieshallinto, VATE. Poliittinen seurantaryhmä seuraa ja arvioi tiiviisti valmistelun etenemistä.

VATE valmistelee hyvinvointialueen ensimmäistä strategiaa, palveluverkkoa, ICT-ratkaisuja, talousarviota ja muuta toimintaa siihen asti, että uusi aluevaltuusto valitaan näitä päätöksiä tekemään. Tiedossa on vaalit tammikuussa 2022 ja valtuusto aloittaa toimintansa 1.3.2022. Valtuustolla on 10 kuukautta aikaa saattaa valmistelu loppuun ennen kuin kaikki työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen ja asiakkaat alueen palveltaviksi, joten VATEn ja sitä ennen vapaaehtoisen valmistelun aikana luotu pohja uuden organisaation toiminnalle on avainasemassa.

Lisätietoja

Marina Erhola, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, puh. 040 183 4295

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu