Hyvinvointilautakunta 9.2.2023 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

10 Kirkkis-talon yleissuunnitelma ja pääpiirustukset

11 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

12 Viranhaltijapäätökset

13 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Asia 10: Hyvinvointilautakunta päätti
1. palauttaa asian valmisteluun niin, että kuluja karsitaan. Kettukallion päiväkodin kunto selvitetään, rakennus- ja muut materiaalit sekä pihasuunnitelma tarkastellaan ja
2. että se päättää myöhemmin uudesta Kirkonkylän koulun ja esiopetuksen toiminnan väistösiirtymisen ajankohdasta.

Keskustelun kuluessa hyvinvointijohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Hyvinvointilautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun sillä evästyksellä, että rakennukseen suunnitellaan päiväkoti, esiopetustilat sekä 1-6 luokkien koulutilat, mutta kuitenkin niin, että kustannustaso laskee selvästi.
Tämän jälkeen puheenjohtaja Kasurinen esitti jäsen Riikosen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun niin, että kuluja karsitaan. Kettukallion päiväkodin kunto selvitetään, rakennus- ja muut materiaalit sekä pihasuunnitelma tarkastellaan.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa puheenjohtaja on tehnyt hyvinvointijohtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä 9 EI-ääntä

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 9 vastaan 0 hyväksyneen puheenjohtaja Kasurisen esityksen.

Kaikki muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja:

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu