Hyvinvointilautakunta 27.10.2021 päätöskooste

Viranhaltijapäätös

Asiat

90 Kuntalaisaloite – Retkiluistelurata Heinolaan
91 Valtuustoaloite – Retkiluistelurata Heinolaan
92 Valtuustoaloite – Kylpylän uimarannan vesiliukumäen rakentaminen
93 Valtuustoaloite – Lumetuksesta ja hiihtomahdollisuuksista Heinolassa
94 Valtuustoaloite – Tekolumiladun luomiseksi raviradalle sekä Harju-Hakasuon suunnitelmalliseksi kehittämiseksi liikunta- ja virkistyskäytön keskukseksi
95 Kuntalaisaloite – tekojää Heinolan urheilupuistoon
96 Valtuustoaloite – Moposuoran rakentaminen Heinolaan
97 Kuntalaisaloite – Parkourpuisto Heinolaan
98 Valtuustoaloite – Ikäihmisten päivätoiminnan aloittaminen
99 Liikuntapaikkojen kunnossapitoluokitus esitys vuodelle 2022
100 Päijät-Hämeen liiton liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta
101 Valtuustoaloite sukupuolten välisen oppimiseron selvittämiseksi
102 Kuntalaisaloite-Ylikunnallisen perusopetuksen oppilaan koulumatkojen taloudellinen tukeminen
103 Valtuustoaloite – Toimenpideohjelma lasten ja nuorten koronapahoinvointia vastaan
104 Valtuustoaloite – Sivistyspoliittinen ohjelma
105 Valtuustoaloite Uudesta puuttumismallista lainvastaisiin tekoihin Heinolan kouluissa
106 Talousarvion toteutuminen 1.1-30.9.2021 Hyvinvointitoimiala
107 Hyvinvointitoimialan vuoden 2021 käyttösuunnitelman muutokset
108 Heinolan peruskoulujen ja lukion sekä esiopetuksen työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2022-2023
109 Heinolan musiikkiopiston työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2022-2023
110 Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuonna 2021-2022
111 Ehkäisevän päihdetyön toimielimen tehtävät
112 Ehkäisevän päihdetyön ajankohtaiskatsaus syksy 2021
113 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus
114 Viranhaltijapäätökset
115 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

§90 Jäsen Järvinen esitti jäsen Arifullenin kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Äänin 5- 4 alkuperäinen päätösesitys hyväksyttiin eli Heinolan kaupunki ei rakenna retkiluistelurataa (JAA 5 Aha, Riikonen, Salminen, Suutari ja Kasurinen
EI 4 Arifullen, Järvinen, Qvintus ja Salonen)

§99 Jäsen Qvintus esitti jäsen Riikosen kannattamana, että Tähtisillan lenkkiä ei muuteta monikäyttöpoluksi vaan se pidetään ennallaan. Äänin 5-4 jäsen Qvintuksen esitys voitti. (JAA 4 Arifullen, Järvinen, Aha ja Suutari EI 5 Qvintus, Riikonen, Salminen, Salonen ja Kasurinen)

§101 esittelijä lisäsi päätösehdotukseen kohdan: lautakunta esittää, että opetus- ja koulutuspalveluiden hallinnossa ryhdytään toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijan saamiseksi tekemään opinnäytetyö aiheesta. Jäsen Salonen esitti, että mikäli opinnäytetyön tekijää ei löydy 6 kk kuluessa, asia palaa uudelleen lautakunnan pohdittavaksi. Jäsen Salosen esitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi kannattamattomana.

§ 110 toimintasuunnitelman kohtaan 6.2 lisätään lause: Rikosrekisteriote ei saa olla yli 6 kk vanhempi.

Kaikki muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu