Hyvinvointilautakunta 26.9.2023 päätöstiivistelmä

Heinolan kaupungintalo

Asiat

65 Tulokset v. 2023 Ikäihmisten hyvinvointikyselystä

66 Opetuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma 2023-2025 / Heinolan kaupunki

67 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

68 Rainion päiväkodin toiminnan lakkauttaminen 1.8.2024 lukien

69 Heinolan Edustuskiekontuki ry:n ja hyvinvointitoimialan yhteistyösopimus kaudelle 2023-2024

70 Heinolan jäähallin mainospaikkasopimus 1.10.2023 –31.12.2027

71 Kailas-talon mainospaikkasopimus 1.10.2023 – 31.12.2027

72 Liikuntapalvelujen kesän 2023 tapahtuman taksa

73 Liikuntapaikkojen kunnossapitoluokitus vuodelle 2024

74 Viranhaltijapäätökset

75 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Asiaan 65

Tulokset v. 2023 Ikäihmisten hyvinvointikyselystä lisättiin, että Heinolassa on 6657 yli 65 vuotiasta, joten vastausprosentti on 5,5%.

Asia 67

Päätettiin, että kansalliseen liikuntafoorumiin 30.-31.10.2023 osallistuvat Pirjo Riikonen, Kaija Järvinen ja Maria Kaikkonen ja Lahden Yliopistokampuksen järjestämälle Päättäjien aamukahveille 2.10.2023 osallistuu Kaija Järvinen.

Kaikki muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja                                                             

hyvinvointijohtaja                                                       
puh. 050 071 7310
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sami Salminen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 544 9204
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu