Hyvinvointilautakunta 26.10.2022 päätöstiivistelmä

Viranhaltijapäätös

Asiat

91 Oikaisuvaatimus hyvinvointilautakunnan päätöksestä 14.9.2022 §77/ Heinolan Palloilijat HP-47

92 Oikaisuvaatimukset hyvinvointilautakunnan päätöksestä 14.9.2022 §77 / Heinolan NMKY ry

93 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

94 Talousarvion toteuma 1.1. – 30.9.2022 / Hyvinvointitoimiala

95 Päiväkodin johtajan virka (116037) / Kailas-talo 1.1.2023 lukien

96 Päiväkodin johtajan virka (116049) / Tommola-talo

97 Heinolan kaupungin osallistuminen Päijät-Hämeen RRP-hankkeeseen /Hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin kehittäminen

98 Viranhaltijapäätökset

99 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Asia 92.

Jäsen Knuuttila ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 1 mom. 3) kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen saapui varajäsen Aha.

Kohta 1.

Jäsen Salminen esitti jäsen Arifullenin kannattamana, että lautakunta päättää hylätä Heinolan NMKY ry:n oikaisuvaatimuksen. Lautakunta katsoo, että sen 14.9.2022 tekemä päätös liikuntajärjestöjen vuosiavustusten uudelleen jakamisesta noudattaa lautakunnan 19.1.2022 tekemää päätöstä avustusten jakamisperusteista. Lautakunta ei myöskään katso sen päätösten olevan hallinnon oikeusperiaatteiden vastaisia.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

3 JAA-ääntä (Qvintus, Riikonen ja Paarvala)

6 EI-ääntä (Arifullen, Järvinen, Aha, Salminen, Salonen ja Kasurinen)

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 6 vastaan 3 hyväksyneen jäsen Salmisen esityksen.

kohta 2.

Jäsen Salminen esitti jäsen Arifullenin kannattamana, että Hyvinvointilautakunta päättää jakaa liikuntajärjestöjen vuoden 2022 vuosiavustukset lautakunnan 14.9.2022 päätöksen 77§ mukaisesti: 1. Celestial Stars Cheer Team ry 5 912 € 2. Heinola Ringette ry 1 115 € 3. Heinolan Isku ry 11 155 € 4. Heinolan keilailuliitto ry 558 € 5. Heinolan Kiilat ry 100 € 6. Heinolan kk:n Kisa ry 335 € 7. Heinolan Latu ry 500 € 8. Heinolan Lentopallo ry 112 € 9. Heinolan Moottorikerho ry 558 € 10. Heinolan NMKY ry 11 155 € 11. Heinolan Palloilijat -47 ry 1 339 € 12. Heinolan Taitoluistelijat ry 4 462 € 13. Heinolan Tanssikerho ry 2 900 € 14. Heinolan Urheiluautoilijat ry 446 € 15. Heinolan Verkkopalloilijat 36 ry 558 € 16. Heinolan Voimisteluseura ry 11 824 € 17. Junior-Pelicans ry 3 681 € 18. Lords of DiscGolf ry 2 454 € 19. Lusin Lukko ry 446 € 20. Myllyojan Masters ry 112 € 21. Paistjärven Ponsi ry 112 € 22. Päijät-Hämeen Paintball ry 558 € 23. Salibandy Heinola ry 11 601 € 24. Triathlon Club Heinola ry 446 € 25. Union Plaani ry 11 936 € 26. Vierumäen Golfseura ry 558 €

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

3 JAA-ääntä (Qvintus, Riikonen ja Paarvala)

6 EI-ääntä (Arifullen, Järvinen, Aha, Salminen, Salonen ja Kasurinen)

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 6 vastaan 3 hyväksyneen jäsen Salmisen esityksen.

Muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja                              

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja                                                
puh. 050 071 7310                                                                                              

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu