Hyvinvointilautakunta 24.8.2022 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

67 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

68 Talousarvion toteuma 1.1. – 30.6.2022 / Hyvinvointitoimiala

69 Suomen Urheiluopiston koulutuksen kurinpidollisista käytänteistä päättävä erillinen monijäseninen toimielin

70 Oikaisuvaatimukset Hyvinvointilautakunnan päätökseen 15.6.2022 §57 / Heinolan Palloilijat (HP47) ja Heinolan NMKY Ry

71 Vastaus valtuustoaloitteeseen – Puhelinten kieltäminen oppilailta perusopetuksessa koulupäivän aikana

72 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle, kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin

tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta. (VN/18750/2022)

73 Kirkonkylään rakentuvan päiväkoti-koulu – kiinteistön nimikilpailu

74 Viranhaltijapäätökset

75 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

asia 70 kohdassa 2 Jäsen Salminen esittämä ja jäsen Arifullenin kannattama vastaesitys: lautakunta päättää hylätä Heinolan NMKY:n ry:n oikaisuvaatimuksen. Lisäksi lautakunta päättää palauttaa liikuntajärjestöjen vuosiavustusten jaon valmisteluun, siten että NMKY ry:lle alun perin esitetystä 18 800 eurosta 8800 euroa jaetaan tasan kaikkien vuosiavustusta hakeneiden liikuntajärjestöjen kesken, huomioiden olemassa olevat avustusehdot. Perustelut: Lautakunta katsoo, ettei sen päätös ole ristiriidassa kaupungin strategian ja avustusehtojen kanssa. NMKY:lle esitettävä avustusmäärä palvelee NMKY:n kokoisen seuran tarpeita kiitettävällä tavalla. Koska lautakunnalla vapautuu avustuksista rahaa uudelleen jaettavaksi, näkee lautakunta perusteltuna jakaa avustus muille avustusta hakeneille seuroille.

Jäsen Salmisen esittämä ehdotus voitti äänin 5 (Arifullen, Järvinen, Aha, Salminen ja Kasurinen) vastaan 3 (Qvintus, Riikonen ja Suutari).

Jäsen Riikonen jätti eriävän mielipiteen tähän päätökseen. Ja kohdassa 3 päätettiin käsitellä liikuntajärjestöjen vuoden 2022 vuosiavustukset seuraavassa kokouksessaan vastaesityksen sisältämän linjauksen mukaisesti.

asia 71 kohdassa 1 Varajäsen Nylund esittämä ja jäsen Qvintuksen kannattama vastaesitys: Perusopetuslain 29§ momentin 5 mukaisesti Perussuomalaiset esittävät kaikkien koulujen järjestyssääntöihin kirjataan kohta, jossa kielletään puhelimien hallussapito koulupäivän aikana.

Hyvinvointijohtajan ehdotus (perusopetuslain 36 § ja perustuslain 15 § mukaan Heinolan perusopetuksen koulujen järjestyssääntöihin ei voi kirjata kohtaa, jossa kielletään puhelinten hallussapito koulupäivän aikana.) voitti äänin 7 (Arifullen, Järvinen, Knuuttila, Riikonen, Salminen, Suutari ja Kasurinen) vastaan 2 (Qvintus ja Nylund).

Asian muut kohdat hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Kaikki muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja                                                             

hyvinvointijohtaja                                                       
puh. 050 071 7310                                                                                                 

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu