Hyvinvointilautakunta 23.1.2023 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

1 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

2 Hyvinvointitoimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2023

3 Opetukseen käytettävät tunnit/opetusresurssi lukuvuonna 2023-2024

4 Kuntamallisopimus Heinolan kaupungin ja maahanmuuttoviraston Lahden vastaanottokeskuksen kesken

5 Valtuustoaloite / Avustusten korotus seuroille ja järjestöille

6 Kuntalaisaloite – Seniorikuntosalin toiminnan lopettamisen siirtäminen

7 THL Teaviisari 31.10.2022 – Liikunta kunnan toiminnassa 2022 -tiedonkeruun tulokset

8 Viranhaltijapäätökset

9 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Asia 6, hyvinvointijohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Hyvinvointilautakunta päättää, että se hyväksyy valmistellun vastauksen kuntalaisaloitteeseen. Hyvinvointitoimiala ja sen liikuntapalvelut eivät käynnistä seniorikuntosalitoimintaa terveyskeskuksessa vaan se liitetään osaksi uimahallin kuntosalin toimintaa. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Kaikki muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja:

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789
etunimi.sukunimi@heinola.fi

                                             

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu