Hyvinvointilautakunta 22.8.2023 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat
58 Opetuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma 2023- 2025 / Heinolan kaupunki
59 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2023, Hyvinvointitoimiala
60 Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahaston vuoden 2023 avustusmäärän vahvistaminen
61 Avustushakemus Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahastosta Lusin kyläyhdistys ry:n Kyllikkien vuoden 2023 kesäretkeä varten
62 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus
63 Viranhaltijapäätökset
64 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Lautakunta päätti jättää asian 58 pöydälle.

Kaikki muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sami Salminen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 544 9204
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu