Hyvinvointilautakunta 21.2.2023 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

14 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

15 Ehkäisevän päihdetyön kypsyysanalyysi 2023

16 Virikkeellinen elämä -palvelualueen toimintakertomukset v. 2022

17 Hyvinvointitoimialan toimintaohje 1.3.2023 lukien

18 Hyvinvointitoimialan /opetus- ja koulutuspalvelut sitoutuminen Kuntaliiton Verkostoperuskoulupilotointisopimukseen vuosina 2023–2024.

19 Viranhaltijapäätökset

20 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Kaikki hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu