Hyvinvointilautakunta 20.4.2023 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

28 Kirkkis-talon yleissuunnitelma ja pääpiirustukset

29 Liikuntapaikkojen investointisuunnitelma 2023-2027

30 Liikuntapalvelujen taksat 1.5.2023 alkaen

31 Liikuntajärjestöjen vuosiavustukset v. 2023

32 Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen, LIITU-tutkimus v. 2022

33 Heinolan veteraanijärjestöjen vuosiavustukset v 2023

34 Nuorisoyhdistysten vuosiavustukset 2023

35 Sosiaali- ja terveystoiminnan vuosiavustukset v. 2023

36 Talousarvion muutokset vuonna 2023 / Hyvinvointitoimiala

37 Viranhaltijapäätökset

38 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

39 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

Aluksi päätettiin, että asia Kirkkis-talon yleissuunnitelma ja pääpiirustukset käsitellään ensi, asian keskustelussa oli mukana myös Jari Kuosa. Päätösesityksen kohdassa 2 jäsen Salminen esitti jäsen Riikosen kannattamana, että kohtaan lisätään lause: Pihan suunnitteluun ei tässä vaiheessa sisällytetä tekonurmikenttää. Äänestys 5 (Arifullen, Järvinen, Knuuttila, Qvintus Nylund) – 4 (Riikonen, Salminen, Suutari ja Kasurinen) esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.

Asia Heinolan veteraanijärjestöjen vuosiavustukset v 2023 palautetiin yksimielisesti valmisteluun.

Kaikki muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu