Hyvinvointilautakunta 19.1.2022 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

1 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

2 Vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma hyvinvointitoimiala

3 Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyön suunnitelmat Päijät-Hämeessä vuosina 2021-2025

4 Heinolan hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025

5 Liikuntajärjestöjen avustusten jakoperusteet

6 Liikuntapaikkojen kunnossapitoluokitus esitys vuodelle 2022

7 Opetukseen käytettävät tunnit/opetusresurssi lukuvuonna 2022-2023

8 Kailaan koulun rehtori 1.8.2022 lukien

9 Viranhaltijapäätökset

10 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Kailaan koulun rehtorin rekrytointia valmistelevaan työryhmään nimettiin koulutusjohtajan lisäksi Seija Kasurinen ja Kaija Järvinen.

Kaikki muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja   
hyvinvointijohtaja     
puh. 0505 071 7310                                        

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789    
etunimi.sukunimi@heinola.fi
                                                                                            

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu