Hyvinvointilautakunta 18.5.2022 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

44 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

45 Esi- ja perusopetuksen maakunnallinen arviointi

46 Kiusaamiskyselyn tulosten esittely. Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia kiusaamisilmiöstä Heinolassa huhtikuussa 2022

47 Heinolan museovisio 2022-2027

48 Liikuntaolosuhteiden ja luontoliikunnan kehittämissuunnitelma

49 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

50 Aluehallintoviraston toteuttaman varhaiskasvatuksen valvontaohjelman tulokset

51 Päiväkodin johtajan virka (116037) / Kailas-talo 1.1.2023 alkaen

52 Vastaus valtuustoaloitteeseen 15.11.2021 – Neuvottelut sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen jatkamiseksi Heinolassa

53 Veteraanijärjestöjen vuosiavustukset v. 2022 / Hyvinvointitoimiala

54 Kirkonkylään rakentuvan päiväkoti-koulu – kiinteistön nimikilpailu

55 Viranhaltijapäätökset

56 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Asiassa 51 Päiväkodin johtajan virka (116037) / Kailas-talo 1.1.2023 alkaen rekrytointia valmistelevaan työryhmään nimettiin varhaiskasvatusjohtajan lisäksi jäsen Pirjo Riikonen ja jäsen Kaija Järvinen.

Asiassa 53 Veteraanijärjestöjen vuosiavustukset v. 2022 / Hyvinvointitoimiala tehtiin muutettu päätösesitys, jonka mukaan päätettiin jakaa vuosiavustukset seuraavasti, Heinolan Sotaveteraanit ry 9880 € ja Heinolan Rintamaveteraanit ry 4560 €.

Asiassa 54 Kirkonkylään rakentuvan päiväkoti-koulu – kiinteistön nimikilpailu tuomaristoon nimettiin lautakunnan jäsenistä Sami Salminen ja Teppo Arifullen sekä valtuutettiin tuomaristo päättämään palkinnosta.

Muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310

Harri Salonen
lautakunnan varapuheenjohtaja
puh. 044 572 7258

etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu