Hyvinvointilautakunta 17.10.2023 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

76 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

77 Talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024- 2027, Hyvinvointitoimiala

78 Virikkeellinen elämä -palvelualueen /liikuntapalvelut v.2023 käyttösuunnitelmaan sisältyvän toiminnan muutos

79 Avustushakemus Helena ja Minna Syrjälän rahastosta Sinilähteen koulun ruskaretkeä ja luontopäivää 2023 varten

80 Opiskelija-avustukset Helena ja Minna Syrjälän rahastosta kaudelle 2023-2024

81 Oikaisuvaatimus hyvinvointilautakunnan päätökseen 20.4.2023 § 30 / SB Heinola ry

82 Heinolan perusopetuksen, lukion sekä esiopetuksen työ- ja lomapäivät 2024-2025

83 Musiikkiopiston työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2024-2025

84 Kaatumisten ehkäisy -kampanja 2023-2024

85 Viranhaltijapäätökset

86 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Kaikki hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Asia 78 Jäsen Salonen esitti jäsen Arifullenin kannattamana, että vuonna 2023 käytetään tykkilumilatuun kaupunginvaltuuston päättämä ja varaama 40.000 euron määräraha.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin:
6 JAA-ääntä (Järvinen, Kasurinen, Knuuttila, Riikonen, Salminen ja Suutari)
3 EI-ääntä (Arifullen, Qvintus ja Salonen)

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 6 vastaan 3 hyväksyneet esittelijän tekemän päätösehdotuksen.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310
etunimi.sukunimi@heinola.fi


Sami Salminen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 544 9204
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu