Hyvinvointilautakunta 14.9.2022 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

76 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

77 Liikuntajärjestöjen vuosiavustukset vuodelle 2022

78 Liikuntapaikkojen investointisuunnitelma 2022-2027

79 Liikuntapaikkojen kunnossapitoluokitus vuodelle 2023

80 Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusoppaan päivitys

81 Heinolan perusopetuksen, lukion sekä esiopetuksen työ- ja lomapäivät 2023-2024

82 Heinolan musiikkiopiston työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2023-2024

83 Viranhaltijapäätökset

Kaikki hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu