Hyvinvointilautakunta 14.3.2023 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

21 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

22 Tilinpäätös 2022 Hyvinvointitoimiala

23 Heinolan kaupungin hyvinvointitilinpäätös v. 2022

24 Liikuntapaikkojen investointisuunnitelma 2022-2027

25 Sivistyspalveluiden seudullisen yhteistyöverkoston vuoden 2022 toimintakertomus

26 Viranhaltijapäätökset

27 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Asia 24 Liikuntapaikkojen investointisuunnitelma lähettiin liikuntajaoston käsiteltäväksi ennen lautakunnan käsittelyä.

Kaikki muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja:

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu