Hyvinvointilautakunta 14.12.2022 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

109 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 2.12.2022 hyvinvointilautakunnan päätöksestä 26.10.2022, § 92: Liikuntajärjestöjen vuosiavustukset 2022

110 Avustusperiaatteet sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhdistysavustusten jakamiseen 2023

111 Alle 70-vuotiaiden maksuvapautus kaupungin soveltavan ja erityisryhmien liikuntaryhmistä

112 Soveltavan ja erityisryhmien liikunnan maksut

113 Yhteistyön tiivistäminen ikäihmisten liikunnassa alueen toimijoiden kanssa

114 Lapsi- ja nuorisoparlamentti 2022

115 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

116 Viranhaltijapäätökset

117 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Asia 111 Alle 70-vuotiaiden maksuvapautus kaupungin soveltavan ja erityisryhmien liikuntaryhmistä palautettiin valmisteluun.

Kaikki muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja:

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu