Hyvinvointilautakunta 13.6.2023 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

48 Heinolan veteraanijärjestöjen vuosiavustukset v 2023

49 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

50 Liikuntapaikkojen kesän 2023 tapahtumien taksat

51 Valtuustoaloite – Kaupungin uimahallin järjestyssääntöjen muuttaminen

52 Viranhaltijapäätökset

53 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Kaikki hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Asiassa 51 Valtuustoaloite – Kaupungin uimahallin järjestyssääntöjen muuttaminen, lautakunta lisäksi ohjeisti viranhaltijoita uimahallin tilaussaunan muuttamisesta unisex saunaksi.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu