Hyvinvointilautakunta 12.10.2022 päätöstiivistelmä

Kokousnuija

Asiat

84 Heinolan lukion musiikki- ja urheilulinjat

85 Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026, hyvinvointi

86 Kailas-talon liikuntatilojen hinnasto 1.1.2023 lukien

87 Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja

1 §:n muuttamisesta/Lausuntopyyntö Työ- ja elinkeinoministeriö 19.9.2022

88 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

89 Viranhaltijapäätökset

90 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Kaikki hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja                                                       
puh. 050 071 7310                                                                                      

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu