Hyvinvointilautakunnan 16.2.2022 päätöskooste

Viranhaltijapäätös

Asiat

11 Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen, hyvinvointilautakunta

12 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

13 Kirjastopalvelujohtajan virka (120010) 1.5.2022 alkaen

14 Virikkeellinen elämä -palvelualueen toimintakertomukset v. 2021

15 Lastu-kirjastoiden toimintasuunnitelma 2022-2025

16 Liikuntapaikkojen avainten ja jäähallin ampujien taksojen määritys

17 Hyvinvointitoimialan valmiussuunnitelma v. 2022

18 Hyvinvointitoimialan toimintaohjeen tilapäinen muuttaminen ajalla 17.2. – 31.7.2022

19 Päiväkodin johtajan virka (116049) / Tommola-talo 1.8.2022 lukien

20 Valtuustoaloite lumetuksesta ja hiihtomahdollisuuksista Heinolassa

21 Valtuustoaloite tekolumiladun luomiseksi raviradalle sekä Harju-Hakasuon suunnitelmalliseksi kehittämiseksi liikunta- ja virkistyskäytön keskukseksi

22 Sivistyspalvelujen seudullisen yhteistyöverkoston vuoden 2022 toimintasuunnitelma

23 Viranhaltijapäätökset

24 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

§11 muutettu päästöesitys: Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma hyväksytään seuraavilla hankkeen jatkovalmistelun linjauksilla:

1. rakennushanke toteutetaan uudisrakennuksena vanhan koulun paikalle, jatkosuunnittelun lähtökohtana hankesuunnitelman vaihtoehto VE4b tarvittaessa moduuliosilla täydennettynä

2. rakennusaikainen oppilaiden väistö toteutetaan Tommola-talossa ja Salpauksen vuokratiloissa

3. rakennushanke toteutetaan puurunkoisena

kohdassa 1 jäsen Suutari esitti, että valitaan vaihtoehto VE4c, esitys raukesi kannattamattomana

kohta 2 ok

kohdassa 3 puheenjohtaja Kasurinen esitti Salosen kannattamana, että rakennus toteutetaan betonirunkoisena. Suutarin esitys, ettei oteta kantaa, raukesi kannattamattomana. Äänestys jaa esittelijän esitys, ei puheenjohtajan esitys. 5 EI ääntä (Qvintus, Riikonen, Salminen, Salonen ja Kasurinen) 4 JAA ääntä (Arifullen, Järvinen, Knuuttila, Suutari) Puheenjohtajan esitys, että rakennushanke toteutetaan betonirunkoisena voitti äänestyksen.

§13 kirjastopalvelujohtajan rekrytointiryhmään valittiin palvelualuejohtaja Hottolan lisäksi jäsen Riikonen ja jäsen Järvinen.

§19 päiväkodin johtajan rekrytointia valmistelevaan ryhmään nimettiin puheenjohtaja Kasurinen ja jäsen Järvinen.

Kaikki muut hyvinvointilautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Pirjo Hepo-oja
hyvinvointijohtaja
puh. 050 071 7310                                                           

Seija Kasurinen
lautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 558 8789
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu