Heinolassa on kehittämisen meininki – kannamme vahvasti kortemme kekoon kuntien digitalisaation edistämiseksi

Valtiovarainministeriön kannustinjärjestelmä vauhdittaa kuntien digitalisaatiota

Valtiovarainministeriö jakaa digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin valtionavustusta, jota kunnat voivat hakea. Avustusta saavien hankkeiden on oltava kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia. Valtionavustus perustuu kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä annettuun valtioneuvoston asetukseen, johon sovelletaan valtionavustuslakia. 

Kannustinjärjestelmän tavoitteena on edistää digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. Tavoitteena on myös edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön.

Heinola on osallisena kolmessa digikannustinrahalla toteutettavassa hankkeessa:

1. Ei tuurilla vaan tiedolla (3/2020–11/2021)

Hankkeessa mukana: Asikkala, Heinola, Hollola ja Orimattila

Hankkeen tavoitteena on

  • luoda kuntaorganisaatioille yhteisiä malleja, toimintatapoja ja pelisääntöjä johtamisessa ja päätöksenteossa tarvittavan tiedon tunnistamiseen, keräämiseen ja käyttöön.
  • yhdenmukaistaa tiedon syntymisen prosesseja, joka mahdollistaa tiedolla johtamisen kehittymistä ja ennakointia.
  • toteuttaa pilotit osallistujakuntien kesken seuraavista indikaattoreista: Ilmasto- ja ympäristötyö, työllisyys, työkykyjohtaminen ja kuntalaisten hyvinvointi.
  • laatia pilottien perusteella tietojohtamisen tiekartta ja kehittämissuunnitelma.

2. Päätösrutiinien automatisointi (1/2021–10/2022)

Hankkeessa mukana: Heinola, Lahti ja Porvoo

Hankkeen tavoitteena on

  • automatisoida, nopeuttaa ja vakioida päätöksentekoa hyödyntäen uutta teknologiaa. Kaikilla kunnilla on Dynasty10-järjestelmä käytössä.

Hankkeeseen osallistuvien kaupunkien tiedonohjaussuunnitelmassa olevista asianhallinnan prosesseista valitaan prosessit, joista karsitaan turha työ ja rutiinitöissä hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa tai muuten automatisoidaan.

3. Helmi-hanke (12/2020–6/2022)

Ohjelmistorobotiikkaan pohjautuvassa hankkeessa mukana: Kemijärven kaupunki, Riihimäen kaupunki, Kokkolan kaupunki, Nokian kaupunki, Hollolan kunta, Uudenkaupungin kaupunki, Pirkkalan kunta, Kajaanin kaupunki, Lempäälän kunta, Heinolan kaupunki, Lahden kaupunki, Rauman kaupunki, Ylöjärven kaupunki ja Raaseporin kaupunki, Kangasalan kaupunki, Uuraisten kunta.

Hankkeessa syntyvä aineisto on kuntien yhteistä ja hyödynnettävissä rajoituksetta jatkokehittämisessä.

Hankkeen tavoitteena on

  • isossa kuvassa tunnistaa robotiikalle soveltuvia kohteita kunnan päätöksentekoprosessiin liittyvissä toiminnoissa, toimielimien kokouskäytänteissä sekä kuntien tarjoamissa palveluissa. 
  • uudistaa mukaan lähtevien kuntien työkulttuuria, toimintatapoja ja prosesseja hyödyntäen tekoälyä ja/tai ohjelmistorobotiikkaa erityisesti päätöksentekoa tukevien toimintojen ja kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aikatoimen alueilla.
  • tukea digitaalista muutosta kuntasektorilla ja edistää digitalisaatiota ja tietotyön automatisoitumista -> Laaja tulosten, kokemusten ja parhaiden käytänteiden jakaminen verkostomaisesti yli kuntarajojen.
  • parantaa kuntalaisten sähköisiä palveluja (robotisoinnin prosessien avulla).

Lisätietoja

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja
p. 044 780 1420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu