Heinolassa ollaan tyytyväisiä varhaiskasvatukseen

Päijät-Hämeen kaikissa kunnissa toteutettiin varhaiskasvatuksen seudullinen arviointikysely alkuvuodesta 2023. Kysely tehtiin varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä 3-5 -vuotiaille lapsille. Heinolassa kyselyyn vastasi 211 lasta (76%), 159 huoltajaa (61%) ja 84 työntekijää (63%).

Heinolassa varhaiskasvatuksen seudullisen kyselyn tulokset olivat kokonaisuudessaan erittäin hyvät. Huoltajat kiittivät toiveidensa mukaisen varhaiskasvatuspaikan ja palvelutason järjestymistä, lasten hyvää hoitoa ja kasvatusyhteistyötä sekä ystävällistä henkilökuntaa. Huoltajien antama yleisarvosana lapsensa varhaiskasvatuksesta oli keskiarvoltaan loistava, peräti 9.4.

Henkilöstön vastausten mukaan varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta on vahvistunut, mutta digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen on edelleen eri yksiköissä vaihtelevaa. Uusien rakennusten valmistuminen ja käyttöönotto näkyy tuloksissa siten, että henkilöstö kokee oppimisympäristöjen turvallisuuden ja monipuolisuuden parantuneen. Heinola on hakenut ja saanut valtion erityisavustusta useaan hankkeeseen, joiden tavoitteena on edistää lapsen tukea ja tasa-arvoisia oppimismahdollisuuksia. Hankkeiden myötä lapsiryhmiin on palkattu lisää henkilöstöä ja näin ollen lasten tuen tarpeisiin on pystytty vastaamaan aikaisempaa paremmin. Julkisessa keskustelussa näyttäytyvä huoli kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön ja sijaisten saatavuudesta sekä työssäjaksamisesta näkyi samankaltaisena huolena sekä huoltajien että henkilöstön vastauksissa. Henkilöstön antama yleisarvosana yksikkönsä varhaiskasvatuksesta oli keskiarvoltaan erittäin hyvä, 8,6

Lasten vastausten perusteella varhaiskasvatuspaikassa on kavereita, joiden kanssa on mukava leikkiä mieluisia leikkejä, aikuiset ovat mukavia ja auttavat tarvittaessa. Digilaitteiden käyttö toteutuu lasten mielestä heikommin kuin muut arvioitavat kohteet. Lapset toivoivat leikkiaikaa edelleen lisää.

Kyselystä on saatu seudulliset sekä kaupunki- että yksikkökohtaiset tulokset. Tuloksia käsitellään kevään aikana kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Tulosten pohjalta valitaan seudulliset sekä kunta- että yksikkökohtaiset kehittämiskohteet varhaiskasvatuksen laadun parantamiseksi.

Lisätietoja


Päivi Salminen
varhaiskasvatusjohtaja
+358 50 593 9649

Riikka Hämäläinen
päiväkodinjohtaja
+358 50 595 0153

 

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu